BESTÄLL IDAG & HÄMTA I BUTIK

Integritetspolicy

GDPR – Datasekretess på Boys2men.se

Datasekretess är mycket viktigt för Boys2men.se och vi vill vara öppna och transparenta med hantering av dina personuppgifter. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Boys 2 Men i Falkenberg AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

Boys 2 Men i Falkenberg AB
Storgatan 32
31131 Falkenberg

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556495-5858
Auktoriserad representant: Henrik Forssell

Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid överföringar utanför EES tillämpar Boys2men.se avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Vem har tillgång till dina uppgifter? 
Dina uppgifter kan delas inom Boys2men.se med fraktbolag för att vi ska kunna levera dina varor till dig.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig din data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Boys2men.se. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång:  
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Boys2men.se, som skickar dig dina personuppgifter via e-post (maila: info@boys2men.se)

Rätt till rättelse:  
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Om du har ett konto hos Boys2men.se kan du redigera dina personuppgifter på sidorna för ditt konto och ditt medlemskap.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Boys2men.se med undantag av följande situationer

*du har ett pågående ärende med kundservice
*du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
*du har en obetald skuld hos Boys2men, oberoende av betalningsmetod
*du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
*din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
*din kreditansökan har avslagits inom de senaste tre månaderna
*om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse:  
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Boys2men.se:s legitima intresse. Boys2men.se fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick.

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Boys2men.se begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:
*Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Boys2men:s legitima intresse, ska Boys2men.se begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
*Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Boys2men.se begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
*Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
*Om Boys2men.se inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och därför har vi särskild kundservicepersonal som hanterar dina förfrågningar rörande dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på info@boys2men.se (märk mailet med ”dataskydd”)

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande:
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

ONLINEKÖP

Varför använder vi dina personuppgifter?
* Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp online på Boys2men.se, genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av dina artiklar.
* Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.
* Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.

Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande typer av personuppgifter

* kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer
* betalningsuppgifter och betalningshistorik
* kreditinformation
* orderinformation

Om du har ett Boys2men.se konto behandlar vi dina personuppgifter i anslutning till kontot, som exempelvis
* konto- eller medlems-ID
* shoppinghistorik
* samt ovanstående vanliga personuppgifter

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla de tjänster som anges ovan till dig, för att företag ska kunna verifiera din adress, för att kommunikationsföretag ska kunna skicka dig en orderbekräftelse och till lagrings- och distributionsföretag i samband med leveransen av din order. Betalningsleverantörer för hantering av din betalning. Kreditupplysningsföretag för identitets- och kreditkontroller samt inkassobyråer.

Observera att många av dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Boys2men.se ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund (aktiv menas 24mån efter ett genomfört köp eller åtagande om att ta del av våra nyhetsbrev, marknadsföringskampanjer samt aktiviteter via sociala medier).

DIREKT MARKNADSFÖRING

Varför använder vi dina personuppgifter?
Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden, informationsenkäter och inbjudningar via e-post, sms, telefonsamtal och brev.

I syfte att optimera din upplevelse av Boys2men.se ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter, skickar påminnelser om varor som är kvar i din varukorg och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss via besök på hemsidan eller annan integration med oss. Det kan även gälla allmänna kampanjer och erbjudanden.

Vilka typer av personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter
* kontaktuppgifter, som exempelvis e-postadress, telefonnummer och postnummer
* kön (om du väljer att ge oss det)
* vilka varor och erbjudanden du har klickat på

Om du har ett Boys2men.se konto behandlar vi även de personuppgifter som du har skickat in i anslutning till kontot som exempelvis
* namn
* adress
* ålder
* shoppinghistorik
* hur du navigerade och klickade på webbplatsen

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla den tjänst som anges ovan till mediebyråer och teknikleverantörer för distribution av fysisk och digital direktmarknadsföring. 

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Boys2men.se

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring (i form av köp, registrering och anmälan till nyhetsbrev). Detta med undantag av marknadsföring via post, inbegripet kataloger, som skickas till dig med utgångspunkt i ditt legitima intresse.

Din rätt att dra tillbaka medgivandet:
Du har rätt att när som helst dra tillbaka medgivandet till behandling av personuppgifter och neka till direktmarknadsföring.

Om du gör det kan inte Boys2men.se skicka några fler erbjudanden i form av direktmarknadsföring eller information till dig som bygger på ditt medgivande.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:
* Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter i direktmarknadsföringssyfte fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande. 

När det gäller e-postmarknadsföring betraktar vi dig som en inaktiv kund om du inte har öppnat något e-postmeddelande under det senaste 36månaderna. 

Efter det raderas dina personuppgifter.